Ảnh: Kiểm tra cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Chợ Lách (nguồn: TT-SCT)
Tình hình thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu năm 2017
Cập nhật: 02/01/2018

Sau thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn năm 2025, đến nay đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến hết tháng 11/2017, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 380 cửa hàng bán lẻ xăng dầu với chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn cho người tiêu dùng

Trong thời gian tới, hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát triển nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của người dân, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Qua đợt kiểm tra năm 2017, ngoài mục đích kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đồng thời ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh xăng dầu, xử lý các trường hợp vi phạm và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu đi vào nề nếp, góp phần ổn định thị trường.

Từ ngày 17/10 đến ngày 05/12/2017, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 91 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 279/QĐ-SCT ngày 26/9/2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra và Kế hoạch số 1706/KH-SCT ngày 26/9/2017 của Sở Công Thương về việc kiểm tra điều kiện kinh doanh xăng dầu. Trong đó, có 50/91 (55%) cửa hàng thực hiện và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu, 41/91 (45%) cửa hàng chưa thực hiện tốt các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Qua kiểm tra thực tế, nhận thấy đa số các cửa hàng đều thực hiện và chấp hành tương đối tốt các điều kiện về kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Chủ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu rất quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh, chủ động theo dõi thời hạn của các giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu và hợp đồng với đơn vị cung cấp xăng dầu để kịp thời nộp hồ sơ xin cấp lại hoặc ký hợp đồng mới, tránh trường hợp hết thời hạn; thường xuyên theo dõi biến động giá cả thị trường để niêm yết giá bán đúng quy định.

Bên cạnh các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, vẫn còn một số cửa hàng chấp hành chưa tốt các điều kiện về kinh doanh xăng dầu; ý thức của một số cửa hàng này còn hạn chế, xem nhẹ các quy định và thực hiện chỉ mang tính đối phó để được kinh doanh như: Không ghi tên của đơn vị cung cấp xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng; không niêm yết giá bán lẻ xăng dầu hoặc niêm yết không rõ, khó nhìn thấy; không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Nguyên nhân các lỗi vi phạm này là do thiếu sót của chủ các cửa hàng, chưa tìm hiểu kỹ các quy định về kinh doanh xăng dầu. Đối với các hành vi vi phạm nêu trên, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở, đồng thời yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải khắc phục ngay những lỗi vi phạm.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 6, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, còn có 01 cửa hàng không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu, vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 16, Nghị định số 67/2017/NĐ-CP. Nguyên nhân do doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu từ năm 2007 nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng, nên không được xem xét cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trước đó, doanh nghiệp này đã bị Chi cục Quản lý thị trường xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm nêu trên. Sở Công Thương đã tổ chức họp với các đơn vị có liên quan và sẽ tiếp tục xem xét đề ra hướng giải quyết đối với trường hợp này.

Để thực hiện tốt hơn các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra có một số kiến nghị như sau:

- Đối với Phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu bằng nhiều hình thức nhằm giúp các chủ cửa hàng bán lẻ xăng dầu nâng cao nhận thức, hiểu rõ và đầy đủ các quy định, từ đó chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu; công khai quy hoạch xăng dầu trên trang web của Sở để các doanh nghiệp theo dõi và thực hiện cho đúng quy định; thống kê lại danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu vi phạm chỉ giới xây dựng theo kế hoạch được gia hạn đến năm 2020 phải di dời và tham mưu văn bản nhắc nhỡ các cửa hàng chủ động triển khai di dời; đối với các trường hợp bị vướng giấy phép xây dựng không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện được, chủ động phối hợp với các ngành để xem xét, giải quyết.

- Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: Cần chủ động tìm hiểu các quy định và chấp hành nghiêm các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 67/2017/NĐ-CP; thường xuyên cập nhật các văn bản mới về kinh doanh xăng dầu để thực hiện cho đúng theo quy định của pháp luật./.

Nguồn: TT – SCT