Thông báo trang thông tin điện tử của Cục Hải quan Long An
Cập nhật: 17/02/2017

Cục Hải quan tỉnh Long An vừa có Công văn số 301/HQLA-NV ngày 13/02/2017 khai thác, đăng tải lại lại thông tin trên trang thông tin điện tử.

Cục Hải quan tỉnh Long An đã triển khai trang thông tin điện tử với địa chỉ truy cập chính thức là http://www.longancustoms.gov.vn với các thông tin, dịch vụ chủ yếu gồm:

- Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Tra cứu thông tin tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp, tra cứu biểu thuế XNK và các nội dung khác có liên quan đến lĩnh vực hải quan;

- Hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp về chính sách, thủ tục hải quan;

- Hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động XNK;

- Cung cấp số điện thoại đường dây nóng, danh bạ điện thoại của Cục và các chi cục trực thuộc;

- Đăng tải thông tin có liên quan đến hoạt động của đơn vị, hoạt động XNK có liên quan…

- Tình hình hoạt động đầu tư, hoạt động XNK của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn 3 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

Với mục tiêu là nguồn cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và đáng tin cậy cho các tổ chức và cá nhân có liên quan khai thác./.

Nguồn: QLXNK