Nghị định 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
Cập nhật: 05/03/2013
Trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay có khoảng 3.221 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, trong đó chủ yếu là sản xuất rượu thủ công truyền thống tại hộ gia đình. Qua triển khai thực hiện Nghị định 40/2008/NĐ-CP và Thông tư 10/2008/TT-BCT đến nay chỉ có 37 cơ sở đã được cấp giấy phép, trong đó 10 doanh nghiệp sản xuất được cấp phép thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương và 03 giấy phép sản xuất, 24 giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu thuộc thẩm quyền của Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, còn lại 3.184 cơ sở chưa đăng ký giấy phép sản xuất, kinh doanhrượu (thuộc hộ kinh tế gia đình).

Ngày 01/01/2013, Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu có hiệu lực thi hành, bãi bỏ Nghị định 40/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. Theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu (phân phối, bán buôn, bán lẻ) phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp được tổ chức phân phối, bán buôn rượu do doanh nghiệp sản xuất, chỉ được phép bán lẻ sản phẩm rượu trực tiếp tại hệ thống cửa hàng trực thuộc của doanh nghiệp theo đúng quy định mà không phải đề nghị cấp giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu; được phân phối rượu do doanh nghiệp sản xuất ra (trực tiếp hoặc thông qua công ty thành viên, chi nhánh trực thuộc) để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu; được nhập khẩu cồn thực phẩm, rượu bán thành phẩm và phụ liệu để pha chế thành rượu thành phẩm hoặc nhập khẩu ủy thác cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp khác.

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh được tham gia hiệp hội làng nghề sản xuất rượu nếu thuộc địa phận có làng nghề; được tổ chức phân phối, bán buôn rượu do tổ chức, cá nhân sản xuất, chỉ được phép bán lẻ sản phẩm rượu trực tiếp tại hệ thống cửa hàng trực thuộc của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định mà không phải đề nghị cấp giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu; được phân phối rượu do tổ chức, cá nhân sản xuất ra để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu; tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không được nhập khẩu sản phẩm rượu, rượu bán thành phẩm, cồn thực phẩm và phụ liệu rượu để pha chế thành rượu thành phẩm.

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại không bắt buộc phải công bố chất lượng hàng hóa, đăng ký nhãn hàng hóa và không phải dán tem; trong quá trìnhvận chuyển đến nơi tiêu thụ tổ chức, cá nhân chỉ cần xuất trình hợp đồng mua bán rượu cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra.

Sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và sản phẩm rượu nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải dán tem trên bao bì sản phẩm theo quy định của Bộ Tài chính. Tem sản phẩm rượu sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ trong nước chỉ được cấp cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu.

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ là chủ trương đúng đắn, kịp thời để giúp thị trường rượu lành mạnh và ngăn ngừa những hiểm họa khó lường từ rượu không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Tuy nhiên, đối với những cơ sở nấu rượu có quy mô nhỏ, các ban, ngành liên quan cần phải có những hướng dẫn cụ thể cho từng địa phương nhằm tạo điều kiện để những cơ sở có thể đăng ký sản xuất rượu hợp quy chuẩn hơn.