Khởi nghiệp thoát nghèo và làm giàu bằng sản phẩm hoa treo của nữ nông dân xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. (Ảnh: TTr)
Khởi nghiệp thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên quê hương xừ Dừa - nhiệm vụ và giải pháp những năm tiếp theo
Cập nhật: 27/06/2018

“... Khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong mọi người dân, doanh nghiệp Bến Tre; tạo niềm tin, tâm lý không ngại thất bại, khơi dậy tính sáng tạo, năng động trong sản xuất, lao động và tính sẵn sàng, dám nghĩ, dám làm để làm giàu và thoát nghèo”. Đó là một trong các mục tiêu đề ra trong Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp (gọi tắt Chương trình) tỉnh Bến Tre do Tỉnh ủy phát động và được triển khai thực hiện từ tháng 4/2016.


Ghi nhận qua 2 năm thực hiện Chương trình, toàn tỉnh đã tổ chức 143 đợt truyền thông về xuất khẩu lao động cho 13.810 học sinh tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; 101 cuộc họp mặt, đối thoại với 4.130 hộ nghèo, cận nghèo; 17 buổi tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động cho 2.040 bộ đội xuất ngũ; tổ chức Hội thi “Sáng kiến khởi nghiệp hướng đến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực cộng đồng”.... Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 11.879/15.858 hộ (nghèo và cận nghèo) tham gia Đề án và Chương trình, trong đó có 8.146 hộ có hồ sơ quản lý; có 9.167 hộ được hỗ trợ phát triển sinh kế thông qua các hoạt động sản xuất nông nghiệp; 753 hộ sản xuất phi nông nghiệp, trong đó có 126 lao động tham gia khởi nghiệp bằng con đường xuất khẩu lao động; triển khai và nhân rộng 113 mô hình nuôi bò, dê, sản xuất cây giống hoa kiểng cho 1.107 hộ nghèo, hộ cận nghèo;...

 

Nhìn chung, qua 02 năm triển khai thực hiện khởi nghiệp thoát  nghèo, làm giàu chính đáng, với phương châm “năng động - sáng tạo” trong thực hiện, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác triển khai, cụ thể hóa được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cấp huyện, xã; công tác truyền thông của các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã mang lại hiệu quả, tạo được hiệu ứng sâu rộng trong nhân dân và thu hút đông đảo các thành phần tham gia (nông dân, phụ nữ, thanh niên, học sinh sinh viên, trí thức...). Các hoạt động hỗ trợ sinh kế được triển khai đến tận khu dân cư; nhận thức nhân dân về khởi nghiệp thoát nghèo được nâng lên và hưởng ứng tích cực, đạt nhiều kết quả.

Điều đáng ghi nhận là nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên về khởi nghiệp có nâng lên và tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; một số người có ý tưởng tốt đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp và bước đầu mang lại thành công đáng kể như: Dự án nhang sinh học Thiên Phúc; Mỹ phẩm dừa Phú Long; Tranh xoắn giấy; Dược liệu đinh lăng;...

 

Tuy nhiên, quá trình 02 năm thực hiện Chương trình, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, tồn tại và Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre đề ra nhiệm vụ, giải pháp tập trung cho những năm tiếp theo, đó là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu, kết quả thực hiện Chương trình và xem đây là tiêu chí bắt buộc để nhận xét, đánh giá cán bộ và bình xét thi đua vào cuối năm; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của Chương trình tại ngành, địa phương mình phụ trách; tập trung cho công tác tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp ngay từ khi hình thành ý tưởng. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban, các Tổ giúp việc trực thuộc Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre; từng đơn vị xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đạt hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông khởi nghiệp; tập trung truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (trong và ngoài tỉnh) và cổ động trực quan nhằm giới thiệu về kết quả Chương trình, kết nối nguồn lực để hoàn thệ hệ sinh thái khởi nghiệp và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp.

Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái khởi nghiệp; triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên. Xây dựng và thúc đẩy hoạt động của mạng lưới cố vấn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre, nòng cốt là Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu và những doanh nhân, doanh nghiệp đi trước để hỗ trợ, đồng hành các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tập trung đào tạo, tập huấn khởi nghiệp. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh để kiến tạo môi trường khởi nghiệp thực chất thông qua việc nâng cao chất lượng hỗ trợ, rút ngắn nhất thời gian thực hiện thủ tục, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy, nhất là các đối tượng trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp; chuyển tâm thế của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ “quản lý” sang “phục vụ”, hỗ trợ  “đến nơi, đến chốn”.

 

Tập trung đào tạo, tập huấn khởi nghiệp; tổ chức các lớp căn bản về khởi nghiệp, quản lý doanh nghiệp, tiếp cận vốn - thị trường, tư duy đổi mới sáng tạo, phương thức quản lý mới và am hiểu quy định pháp luật về kinh doanh,...; phát triển các hình thức đào tạo mới, hiệu quả (coaching,...); thành lập “Vườn ươm khởi nghiệp” tỉnh Bến Tre; khuyến khích thành lập các không gian làm việc chung. Củng cố và nâng chất hoạt động Quỹ Đầu tư khởi nghiệp...; tập trung đầu tư các dự án khởi nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện tốt công tác kết nối nguồn vốn cho khởi nghiệp và doanh nghiệp từ ngân hàng, các quỹ đầu tư, xã hội...

Kết nối, mở rộng thị trường và chọn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh làm trung tâm để kết nối nguồn lực và mở rộng thị trường cho khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời phát huy các liên kết (ABCD, tiểu vùng duyên hải phía Đông), các chương trình hợp tác (với VCCI, ĐHQG TPHCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, BSA, VSV, SVF,...), gắn với hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

 

Phát huy truyền thống quê hương Đồng Khởi, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và song hành cùng với nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình đề ra trong năm “tăng tốc” - 2018 và những năm tiếp theo, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Đảng bộ tỉnh Bến Tre thực hiện Nghị quyết Đại hội X của tỉnh. Tin rằng cấp ủy, các cấp, các ngành quyết tâm chính trị, đồng loạt, đồng hành trách nhiệm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ về thực hiện Chương trình, góp phần đưa tỉnh nhà vuợt lên chính mình, bắt nhịp với khu vực; xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu, đẹp, văn minh, tiến bộ trong thời hội nhập.

Nguồn: bentre.gov.vn