Hội nghị Tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2019 ngành Công Thương
Cập nhật: 02/01/2019

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2019 của ngành công thương, ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị đã có ý kiến đánh giá cao sự tích cực của Sở Công Thương, các ngành liên quan, các huyện, thành phố trong hoạt động lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện cho ngành công thương vượt qua khó khăn, hoạt động ổn định và có bước phát triển, các chỉ tiêu cơ bản của ngành Công Thương đều được duy trì và có sự tăng trưởng khá tốt hơn những năm trước

Sản xuất công nghiệp được duy trì ổn định và tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện đạt 26.750 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 11,19% so với năm 2017 và đạt 98% kế hoạch năm; Giá trị tăng thêm công nghiệp tăng 11,18% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 14,48% toàn tỉnh, cho thấy lĩnh vực công nghiệp đã có đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Sự tăng trưởng đó là nhờ sự cố gắng, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất của các doanh nghiệp; Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư;  Sản lượng điện thương phẩm tăng 11,06% so với năm 2017; Tỷ lệ hộ có sử dụng điện đạt 99,9%, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; cung ứng điện ổn định, đảm bảo cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt; Hoạt động thương mại, xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng khá; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tăng 15,55% so với năm 2017; trong năm đã phát triển xây dựng mới và nâng cấp 13 chợ, 01 trung tâm Thương mại triển lãm và hội nghị; Kim ngạch xuất khẩu tăng 14,37% so với năm trước và đạt 100,13% kế hoạch năm, thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng, sản phẩm hàng hóa của tỉnh đã được xuất khẩu đến 123 quốc gia và vùng lãnh thổ;

 Đã tranh thủ các nguồn vốn để hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện 21 đề án khuyến công, trong đó có 05 đề án khuyến công quốc gia, 16 dự án khuyến công tỉnh; Hoạt động xúc tiến thương mại được tăng cường, tập trung vào các chương trình có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực cho các doanh nghiệp; các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại; hoạt động hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp được duy trì, thông tin được cập nhật kịp thời, chất lượng thông tin ngày càng được nâng lên; tổ chức cho doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong và ngoài nước, giao lưu, kết nối cung cầu..., đã ký kết nhiều hợp đồng, biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Bên cạnh các thành quả trên, ngành công thương còn những mặt hạn chế như: Công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ đầu tư hạ tầng các loại hình thương mại hiện đại, các khu, cụm công nghiệp còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất của doanh nghiệp; tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện chậm làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tiến độ đi vào hoạt động sản xuất chính thức của nhiều dự án chưa đảm bảo như dự kiến;

Về phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2019 của ngành công thương, Ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị đã chỉ đạo:

Xác định năm 2019 là năm bứt phá, ngành công thương tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm: Phải tập trung, đổi mới phương pháp hoạt động để đạt được mục tiêu bứt phá, khắc phục dứt điểm những vướng mắc của năm 2018; Ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác quản lý năng lượng, lấy phát triển năng lượng làm nội dung đột phá trong thực hiện nhiệm vụ của ngành; Tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện; Hỗ trợ, đôn đốc nhà đầu tư để sớm triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời đã được cấp phép, phấn đấu đến cuối năm 2019 có ít nhất 01 dự án năng lượng tái tạo được vận hành, phát điện, đấu nối, hòa vào lưới điện quốc gia;

Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi đầu tư để có thể huy động được các nguồn vốn vào đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh; kịp thời hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; thực hiện rà soát, đánh giá lại các thị trường, đặc biệt là các thị trường thường xuyên sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp để có biện pháp ứng phó;

Phối hợp với ngành nông nghiệp thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triể các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, liên kết sản xuất sản phẩm sạch, an toàn đảm bảo đáp ứng yêu cầu thị trường; Phối hợp triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh phát triển bền vững; tiếp tục tranh thủ nguồn vốn khuyến công quốc gia, vốn xúc tiến thương mại quốc gia và các nguồn vốn khác để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh;

Cũng tại Hội nghị, Sở Công Thương đã tổ chức tặng giấy khen cho 04 tập thể và 03 cá nhân của Phòng Kinh tế phành phố và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển của ngành công thương tỉnh Bến Tre năm 2018./.

Nguồn: P.KHTCTH-SCT