Giá cả thị trường dầu dừa và các sản phẩm dừa tuyển chọn
Cập nhật: 22/09/2017

Giá dầu dừa giảm thấp ở Philippines, Indonesia Sri Lanka. Giá cơm dừa nạo sấy giảm thấp ở IndonesiaPhilippines nhưng lại tăng cao ở Sri Lanka.  

Cơm dừa: Giá cơm dừa ở Indonesia đạt 948 USD/tấn trong tháng 8/2017, thấp hơn so với giá tháng trước 959 USD/tấn. Khi được so sánh với số liệu cùng kỳ năm trước thì giá cơm dừa trong tháng này tăng 147 USD.

Tại thị trường nội địa Philippines ( Manila), giá cơm dừa giảm 26 USD/tấn so với giá tháng 7/2017, và tăng khoảng 73 USD/tấn so với giá tháng 8/2016 là 886 USD/tấn.

Dầu dừa: Tại Châu Âu, giá bình quân dầu dừa (CIF. Rotterdam) trong tháng 8/2017 tăng khoảng 13 USD/tấn, tăng từ 1.591 USD/tấn (tháng 7/2017) lên 1.604 USD/tấn, và tăng khoảng 4,9% so với giá tháng 8/2016 là 1.529 USD/tấn.

Giá bình quân nội địa dầu dừa tại Philippines vào tháng 8/2017 đạt 1.602 USD/tấn, tăng 47 USD so với giá tháng 7/2017 và tăng 139 USD khi được so sánh với giá dầu dừa cùng kỳ năm trước 1.463 USD/tấn.

Giá bình quân dầu dừa tại Indonesia trong tháng 8/2017 tăng 30 USD so với giá tháng trước, tăng từ 1.573 USD/tấn xuống còn 1.603 USD/tấn. Giá dầu dừa tháng này tăng khoảng 8,1% so với giá cùng kỳ năm 2016 là 1.483 USD/tấn.

Cám dừa: Tại thị trường Philippines trong tháng 8/2017, giá bình quân cám dừa đạt 171 USD/tấn, giảm 14 USD/tấn so với giá bình quân tháng trước và giảm 77 USD so với cùng kỳ năm trước. Giá bình quân cám dừa tại Sri Lanka trong tháng 8/2017 tăng khoảng 27 USD so với tháng trước là 326 USD/tấn, và cao hơn so giá cùng kỳ năm trước 247 USD/tấn.

Cơm dừa nạo sấy: Giá bình quân cơm dừa nạo sấy (DC) FOB USA trong tháng 8/2017 đạt 2.544 USD/tấn, giảm 92 USD so với giá tháng trước nhưng tăng hơn 86 USD so với giá cùng kỳ năm trước. Ở Sri Lanka, giá cơm dừa nạo sấy nội địa tháng 8/2017 là 3.183 USD/tấn, tăng 243 USD so với giá tháng 7/2017. Trong khi đó, giá cơm dừa nạo sấy nội địa ở Philippines đạt 1.790 USD/tấn, giảm 149 USD so với giá tháng trước là 1.939 USD/tấn và tăng 322 USD so với giá cùng kỳ năm trước. Giá cơm dừa nạo sấy ở Indonesia trong tháng 8/2017 đạt 2.438 USD/tấn, giảm khoảng 09 USD so với giá tháng trước và tăng khoảng 358 USD/tấn so với giá cùng kỳ năm trước.

Than gáo dừa: Tại Sri Lanka trong tháng 8/2017, giá bình quân than gáo dừa đạt 418 USD/tấn (giá tháng này giảm 67 USD/tấn so với giá tháng trước). Giá bình quân than gáo dừa tháng 8/2017 ở Indonesia khoảng 465 USD/tấn, tăng 92 USD/tấn so với giá cùng kỳ năm trước.

Chỉ xơ dừa: Giá chỉ xơ dừa nội địa tại Sri Lanka khoảng 173 USD/tấn đối với chỉ pha trộn và dao động trong khoảng 596 – 782 USD/tấn đối với chỉ xơ cứng. Giá chỉ xơ dừa làm nệm tại Indonesia trong tháng 8/2017 là 238 USD/tấn (giá chỉ xơ dừa của Indonesia trong tháng này cao hơn so với giá tháng trước).

 

Bảng giá các sản phẩm dừa và các loại dầu chọn lọc (USD/tấn)

 

Sản phẩm/quốc gia

8/2017

7/2017

8/2016

2016

(giá bình quân hàng năm)

Dừa tươi

Philippines (Nội địa. lột vỏ)

197

206

186

228

 

Cơm dừa

Philippines/Indonesia (CIF N.W. Châu Âu)

1.062

1.059

1.025

1.098

Philippines (Nội địa. Manila)

959

985

886

1.006

Indonesia (Nội địa. Java)

948

959

801

949

Sri Lanka (Nội địa. Colombo)

1.497

1.426

1.306

1.400

Dầu dừa

 Philippines/Indonesia (CIF. Rott.)

1.604

1.591

1.529

1.653

  Philippines (Nội địa)

1.602

1.555

1.463

1.630

  Indonesia (Nội địa)

1.603

1.573

1.483

1.631

  Sri Lanka (Nội địa)

2.480

2.323

1.893

2.451

 Cơm dừa nạo sấy

 Philippines FOB (US), bán ra

2.544

2.636

2.458

2.558

  Philippines (Nội địa)

1.790

1.939

1.468

1.807

  Sri Lanka (Nội địa)

3.183

2.940

2.037

2.855

  Indonesia (Nội địa)

2.438

2.447

2.080

2.394

Cám dừa

  Philippines (Nội địa)

171

185

248

188

Sri Lanka (Nội địa)

353

326

247

299

Indonesia (Nội địa)

225

230

245

227

Than gáo dừa

Philippines (Nội địa), Visayas, Mua vào

456

430

339

403

Sri Lanka (Nội địa)

418

485

382

398

Indonesia (Nội địa, Java) Mua vào

465

470

373

456

Ấn Độ (Nội địa)

425

413

275

378

 Xơ dừa (thảm)

  Sri Lanka (Chỉ xơ dừa làm nệm/Chỉ xơ dừa cọng ngắn)

173

130

182

132

Sri Lanka ( chỉ xơ cứng đơn)

596

583

552

549

  Sri Lanka ( chỉ xơ cứng đôi)

782

777

759

745

Indonesia (chỉ thô)

238

236

246

253

Các loại dầu khác

 Dầu cơm cọ Malaysia/Indonesia (CIF Rott.)

1.165

1.007

1.360

1.236

Dầu Cọ, Malaysia

/Indonesia (CIF Rott.)

674

663

676

718

Dầu đậu nành, (FOB Châu Âu Ex mill)

855

835

825

832

 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/8/2017           

1 USD = 51,20 Philippines hay 13,347 Rp Indonesia hay 64,02 Rs Ấn Độ hay 152,85 Rs Sri Lanka

1 Euro = 1,19 USD

Nguồn: APCC