Công ty Hàn Quốc cần tìm đối tác xuất khẩu dăm gỗ
Cập nhật: 17/11/2017

Một doanh nghiệp Hàn Quốc muốn nhập khẩu Dăm gỗ keo (Acacia wood chips) từ Việt Nam dùng sản xuất giấy.

Với thông tin như sau:

- The length 45MM not more than 2%

- The length 38mm---45mm not fewer than 72%

- The length 13mm----38mm not fewer than 13%

- The length 7mm---13mm not more than 4%

- The length 3mm not more than 1.0%

- The impurities in the wood (include: bark and rotten substance) not more than 1%

- No charcoal in the woodchips

- The thickness about 4mm-6mm

Doanh nghiệp quan tâm, có khả năng cung cấp đề nghị liên hệ với Thương vụ để biết thêm chi tiết cũng như được kết nối với đối tác.

Embassy of Viet Nam in the Republic of Korea, Trade Office

Add: 6th Floor, Golden Bridge Build., Chungjeongno 3-ga, No.222, Seodaemun-Gu, Seoul, 120-708

Tel: (82-2) 364-3661; Fax: (82-2) 364-3664;

HP: 82-10-2875-0518 (Mr. Tuyen) / 82-10-378436869 (Mr. Huy); Email: kr@moit.gov.vn; tuyenpk@moit.gov.vn; huyngoquang@moit.gov.vn

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc